Menu

Zdravotnictví

Moje původní zaměstnání je zdravotní sestra. V tomto oboru jsem pracovala 15 let a mám bohaté zkušenosti z provozu ambulance, lůžkového oddělení i operačního sálu. Protože znám tohle prostředí z "druhé strany" , začalo mě okolí oslovovat, zda uklízíme i zdravotnická zařízení.

Začala jsem zjišťovat, co všechno úklid ve zdravotnictví obnáší, absolvovala školení, obdržela certifikát o správném zacházení s desinfekčními prostředky. Momentálně uklízíme několik ambulancí a zázemí ordinací lékařů i operační sály.Dbáme na správné používání desinfekcí, dodržování všech postupů, které toto speciální prostředí vyžaduje.

Vypracujeme vám desinfekční řád na míru, zajistíme veškeré ochranné pomůcky, které jsou k práci s desinfekcemi potřeba, zajistíme bezpečnostní listy.

Kontaktujte nás, vypracujeme vám individuální plán podle potřeb vašeho zařízení.